Dybdegående indsigt fører til brugervenligt koncept

Digitalt behov driver samarbejde

Der havde tidligere været forsøgt en større digitalisering i virksomheden Garuda, som specialiserer sig i personprofiler og kognitive tests af medarbejdere, men praktiske problemer satte en stopper for projektet. Men blandt medarbejderne var der ingen tvivl om at produkterne, og processerne der ligger sig til, kunne drage fordel af en digital transformation. Projektleder og adminstrerende direktør Rasmus Hall Mortensen, havde en personlig forbindelse til Ditmer, og fik derfor sat et samarbejde i stand.

”Det var nødvendigt for os at undergå en digitalisering, og en fornyelse af vores produkter, både dengang og nu. Jeg havde fulgt Ditmer gennem længere tid og det var herfra at jeg fik en anbefaling” siger Rasmus Hall Mortensen.

Processen med Ditmer har bestået af en konkretisering af hvad vi egentlig har behov for at få lavet, hvilke kompetencer har vi og hvilke har vi behov for at få adgang til.

Rasmus Hall Mortensen

Adm. direktør, Garuda

Dyb indsigt skaber fælles forståelse og effektivt samarbejde

Samarbejdet var præget af en metodisk og dybdegående afklaring på Garuda som virksomhed, heriblandt hvilke behov der lå til deres virksomhed og kompetencerne der var nødvendige for at løse disse.

”Processen med Ditmer har bestået af en konkretisering af hvad vi egentlig har behov for at få lavet, hvilke kompetencer har vi og hvilke har vi behov for at få adgang til. Derudover fik vi konkretiseret beslutningsgrundlaget, og herefter gik vi i gang med at lave designsystemet. Her brugte vi Ditmer til workshops, møder og afvikling” fortæller Rasmus Hall Mortensen.

Et designsystem er en række standardiserede designkomponenter, som kan kombineres i vidt forskellige kombinationer i udviklingen af digitale løsninger. Derved kan der hurtigere og mere effektivt bygges nye produkter, da man altid har genbruelige skabeloner, der matcher sin digitale identitet lige ved hånden.

”Den store fordel med et designsystem er, at man langt tidligere i processen kan bygge en fuldt funktionel prototype, som der kan testes af på brugerne” fortæller Søren Martin Mark Andersen.

Til trods for at en afklaring af denne kaliber krævede en tidsinvestering, er Rasmus i dag ikke i tvivl om, at dette var nødvendigt for at udvikle den bedst mulige løsning.

”Selve samarbejdsprocessen har været meget positiv. Det har taget noget tid at finde ud af, hvem der tager hvilke roller og få afklaret hvad det egentlig er, som vi skal have lavet og hvad vi forventer. Fordelen ved dette er, at vi har bygget en overordnet ramme og så i fælleskab lagt alle brikkerne i midten ligesom et puslespil. Tidligere har vi måske stået i hvert sit hjørne og givet input, hvor det her var i fælleskab. Det har været meget positivt” siger Rasmus Hall Mortensen.

Processen har også givet Ditmer den nødvendige indsigt for at give bedst mulig sparring og rådgivning, da en dybere forståelse for Garudas virksomhed var essentiel.

”Det har været vigtigt at have Garuda helt tæt på, for netop at kunne forstå deres virksomhed helt ind til benet. Det har vi gjort med løbende feedback, hvor Rasmus har være til rådighed for at kunne svare på anvendelsesspørgsmål, så arbejdet med UX og design kunne både understøttes og forbedres” fortæller Søren Martin Mark Andersen, Senior UX- og designkonsulent hos Ditmer.

I forløbet har vi kørt en konceptvalidering, hvor brugerne af systemet i dag har givet feedback på designet. På den måde har vi sikret os at det nye redesign er anvendeligt og en forbedring, der skaber en øget værdi.

Søren Martin Mark Andersen

Senior UX- og designkonsulent, Ditmer

Udviklet koncept høster ros fra fremtidige brugere

Det færdige projekt består af to faser, hvor den første fase er en længere dokumentation, som Ditmer havde udarbejdet på baggrund af samarbejdets indledende afklaring. Her kunne Garuda læse konkrete vurderinger af deres kompetencer, arkitektur og udfordringer, hvilket senere blev brugt som beslutningsgrundlag i Garudas bestyrelse. Den anden del var selve designsystemet, og adskillige skærmbilleder af den udtænkte kompetenceprofil, som der i samarbejdet var blevet taget fra ide til konkret koncept.

”Projektet har givet os en løsning som lever op til mine forventninger, og det bliver spændende at se, hvordan det står på egne ben, når vi rigtigt går i gang” lyder det fra Rasmus Hall Mortensen.

Med skærmbillederne er det muligt at systematisk gå igennem den komplette brugerrejse, som en kunde gennemgår fra første gang de logger ind, til de har en komplet kompetenceprofil, og responsen har indledningsvist været positiv.

Design system

”Vi har kun vist det til udvalgte brugere, og deres feedback har været meget positiv. Det grafiske har fået meget god feedback, og derudover er vores koncepter og tanker blevet vurderet som meget tidsbesparende” fortæller Rasmus Hall Mortensen.

Brugerne har spillet en stor rolle i hele udviklingen af konceptet, både direkte gennem konstruktiv feedback, men også som et kreativt pejlemærke, da deres behov og evne til at bruge platformen var førsteprioritet.

”I forløbet har vi kørt en konceptvalidering, hvor brugerne af systemet i dag, har givet feedback på designet, så vi har sikret os at det nye redesign er anvendeligt og en forbedring, der skaber en øget værdi” uddyber Søren Martin Mark Andersen.

Grundsten er lagt for fremtiden

Fremtiden for Garudas digitale indsats er i Rasmus Hall Mortensen’s øjne meget lys, og han tilskriver samarbejdet som en afgørende faktor.

”På sigt kan det skabe enormt stor værdi for os, da meget af det er vores eget koncept og tanker. Det er grundstenene for vores nye platform som er blevet lagt, og det kommer til at fylde i de næste 5-10 år” siger Rasmus Hall Mortensen.

Der har også været fordele af en mere intern natur, da den lange afklaring har givet Garuda større anledning til selvevaluering og et nyt perspektiv på egne kompetencer.

”Samarbejdet har været med til at løfte vores faglige kompetencer, givet os muligheden for at italesætte vores egne kompetencer højlydt og snakke åbent om dem internt. Planen er, at vi skal i gang med at udvikle den nye front-end, som det også er planen at Ditmer skal levere” slutter Rasmus Hall Mortensen.