Digitale høringer, onlinebooking af byggemøder og deltagelse i udbud på nettet er muligt med en ny selvbetjeningsplatform i Hjørring Kommune.

Teknik- og Miljøområdet i Hjørring Kommune har i samarbejde med Ditmer udviklet en ny selvbetjeningsplatform til borgere og virksomheder i 2013. Platformen gør det muligt at afgive høringssvar, indgive klager, booke byggemøder, indhente tilladelser og godkendelser, anmelde aktiviteter og deltage i offentlige udbud direkte på kommunens website.

Målet er at skabe en mere effektiv forvaltning og en større tilgængelighed døgnet rundt. Men platformen udmønter også et nyt mindset, hvor borgere og virksomheder ses som ligeværdige partnere af kød og blod snarere end blot sagsnumre. 

”Vi arbejder med ny måde at tænke på, hvor vi i højere grad ser borgerne som partnere og medproducenter. Den digitale platform understøtter partnerskabstanken ved at skabe langt bedre muligheder for at indgå i dialog med borgerne og involvere dem i sagsbehandlingen,” siger teamleder for Jesper Lauritsen fra Teknik- og Miljøområdet i Hjørring Kommune.

Nye muligheder

Den digitale løsning givet nogle nye muligheder for kommunikation, som ikke var mulige i en traditionel sagsbehandling med fysiske breve som den vigtigste kommunikationskanal.

”Hvis en borger eksempelvis booker et byggemøde på hjemmesiden, gør systemet automatisk opmærksom på, hvad vi forventer borgeren har med til mødet i form af dokumenter og tegninger, hvis vi skal behandle sagen hurtigst muligt. Det gør både borgeren og sagsbehandleren bedre klædt på til mødet. Og hvis en borger indsender et høringssvar via hjemmesiden, får man en automatisk besked med angivelse af, hvad man kan forvente, der sker i den videre proces. Det har vi ikke gjort tidligere,” siger Jesper Lauritsen.

Borgere og virksomheder logger ind på platformen med NemID, og alle henvendelser lander automatisk på den rigtige sag i Hjørring Kommunes ESDH-system SBSYS. Det øger også gennemsigtigheden, fordi borgere og virksomheder kan logge løbende ind for at se status på sagen.

Julelys i øjnene

Implementeringen af selvbetjeningsplatformen er i første omgang sket i kommunens teams for Ejendomsdata og Byggeri & Natur, hvorefter den senere skal implementeres i resten af forvaltningen. Som led i projektet er den traditionelle skranke, der skaber afstand mellem forvaltningen og borgerne, afskaffet.

”Det er en ny tilgang, som vi selvfølgelig skal vænne os til. Og det er klart, at organisationen skal forberedes på den nye måde at tænke på. Indtil videre har de første tilbagemeldinger fra sagsbehandlerne dog været gode. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at nogle får julelys i øjnene over eksempelvis digitaliseringen af høringer og udbud,” siger teamleder Torben Mangaard Frandsen fra Teknik- og Miljøområdet i Hjørring Kommune. 

Selvbetjeningsplatformen er baseret på platformen DitmerFlex, der også benyttes af Vejle Kommune, Sikkerhedsstyrelsen og en række erhvervsskoler.

Se meget mere om DitmerFlex lige her

Læs mere