”De mange data har stor værdi for forretningen, fordi vi får kvalificeret viden til at igangsætte eller justere strategiske indsatser på elevområdet”, siger administrationsleder Jesper Søderholm.

Da Københavns Kommune tilbage i 2014 implementerede EduAdm i kommunens syv forvaltninger, var målet at gøre administrationen af kommunens erhvervsuddannelseselever mere effektiv. I de senere år har løsningen dog også fået en anden og endnu større værdi i forvaltningerne i form af et databaseret beslutningsgrundlag for det strategiske arbejde med elevområdet.

”Med EduAdm får vi en masse data om eleverne, som vi ikke havde adgang til før. De mange data har stor værdi for forretningen, fordi vi får kvalificeret viden til at igangsætte eller justere strategiske indsatser på elevområdet,” siger administrationsleder Jesper Søderholm.

Viden til at mindske frafald

Et vigtigt indsatsområde i forvaltningen er at mindske frafaldet blandt elever, som er en udfordring i København i lighed med landets øvrige kommuner. Her gør de mange data fra EduAdm det muligt at zoome ind på de frafaldne elever og bruge tallene i arbejdet med at øge fastholdelsen af eleverne.

”Med EduAdm kan vi for eksempel se præcist, hvor gamle de frafaldne elever er, hvilken baggrund de har, og hvad køn de har. Vi kan også se, hvornår de falder fra – er det allerede før samtalen eller langt henne i uddannelsesforløbet? Oplysningerne bruger vi til at lave målrettede indsatser, der eksempelvis kan øge motivationen hos udvalgte grupper gennem personlige samtaler og professionel praktikvejledning fra de enkelte praktiksteder,” siger Jesper Søderholm.

Det er blevet meget lettere at styre praktikpladsfordelingen, fordi de uddannelsesansvarlige til enhver tid kan se, hvor mange elever der er på det enkelte praktiksted nu og i fremtiden.

Jesper Søderholm

Administrationsleder i Københavns Kommune

Overblik over kapacitet

Med EduAdm har Københavns Kommune også fået et fuldstændigt overblik over lønudgifterne til eleverne, indtægterne fra AUB-refusion og kapaciteten på kommunens praktiksteder. Overblikket gør det lettere at administrere de mange hundrede årlige uddannelsesforløb.

”Det er blevet meget lettere at styre praktikpladsfordelingen, fordi de uddannelsesansvarlige til enhver tid kan se, hvor mange elever der er på det enkelte praktiksted nu og i fremtiden. Det er også en stor fordel, at vi på få sekunder kan trække standardrapporter med lønudgifter og refusionsindtægter, fordi det det gør den løbende økonomistyring meget lettere,” siger Jesper Søderholm.

Københavns Kommune har løbende siden 2014 videreudviklet løsningen i samarbejde med Ditmer, senest med implementeringen af et HR-modul, som gør det muligt at trække detaljerede data om elevernes rekrutterings- og uddannelsesforløb.