Administrationssystemet EduAdm effektiviserer håndteringen af tusinder af praktikophold i Københavns Kommune.

Omkring 1.500 elever og over 2.000 studerende fra erhvervs- og bacheloruddannelserne er hvert år i praktik i Københavns Kommune, hvor de bl.a. arbejder inden for SOSU-området. I de senere år er der sket en øget spredning af elever og studerende på flere forskellige uddannelser. For at effektivisere administrationen af praktikopholdene er kommunen for nylig gået i drift med Ditmers administrationsløsning EduAdm.

”Ditmers system vil gøre sagsbehandlingen mere effektiv og kvalificere vores daglige arbejde med at administrere praktikopholdene. Vi forventer specielt, at systemet vil forbedre økonomistyringen i forbindelse med de refusioner, som vi får fra staten for at have elever i praktik, ” siger administrationsleder Jesper Søderholm fra Københavns Kommune.

Data har højere validitet

Baggrunden for effektiviseringerne er, at data om eleverne og deres skoleperioder med EduAdm får en højere validitet og kan indhentes meget hurtigere end før. Eksempelvis opdateres adresser automatisk ud fra elevernes CPR-numre.

”Hvor vores sagsbehandlere i dag er nødt til at hente sagsjournaler om elever hos hinanden eller i vores fælles arkiv, vil de med det nye system kunne hente dem elektronisk. Det betyder, at alle relevante informationer er til stede, hvilket er en fordel, hvis vi eksempelvis skal ringe til en elev for at drøfte noget om praktikopholdet,” siger Jesper Søderholm.

Lettere at administrere lønberegninger

Kommunens forventning er, at systemet også vil gøre det lettere at administrere lønberegninger og fordeling af praktikpladser, ligesom de op mod 100 administrative brugere vil få nye muligheder for at kommunikere digitalt med elever og studerende. Administrationslederen er ikke i tvivl om konsekvensen af den mere effektive administration: 

”Med EduAdm behøver vi ikke ansætte flere administrative medarbejdere, selvom vi fremover skal administrere flere forskellige praktikophold,” slutter Jesper Søderholm.

Udover København bruges EduAdm i kommunerne Aarhus, Esbjerg, Randers, Herning, Silkeborg, Skanderborg og Favrskov.

Du kan læse meget mere om EduAdm lige her

Læs mere