Sammen skaber vi viden om behov og muligheder, så I kan vælge de indsatser, der flytter jer strategisk. Vi etablerer overblik over jeres processer, så I kan få sammenhæng i jeres forretning.

Digital forretningsrådgivning

Sammen udforsker vi jeres virksomheds digitale muligheder, således at I har overblik og kan tage beslutninger om, hvilke teknologier der passer til jeres fremtidige forretningsmodel.

Brugerresearch

Vi undersøger jeres kunders behov gennem eksisterende data, interviews og workshops og kortlægger deres udfordringer og behov. Målet er at gøre jer klogere på, hvordan I fremad kan skabe de mest attraktive brugeroplevelser.

Teknologi radar

Med udgangspunkt i et detaljeret kort over nye teknologier rådgiver vi om, hvilke teknologier, som er brugbare for din virksomhed nu, og hvilke der vil være det i nær fremtid. Herunder cloudsoftware, softwarerobotter, kunstig intelligens, machine learning og Internet of Things.

Brugerrejser

Vi kortlægger jeres nuværende og ønskede digitale brugerrejse og anbefaler, hvordan brugerrejsen kan forbedres. Afsættet er udvikling af personas, som dels synliggør hvordan brugerne handler, tænker og føler. Dette gør det muligt at identificere udfordringer og muligheder.

Procesanalyse

Vi visualiserer processerne i jeres nuværende og fremtidige forretningsmodel. Dermed skaber vi et sammenligningsgrundlag for at beslutte hvilke processer som er essentielle, hvilke som har lavere prioritet, og hvilke som ikke skal være en del af jeres nye system.

Business-Case building

Vi hjælper med at få begreb om hvilke digitale indsatser, der bedst kan svare sig at gennemføre for din virksomhed - samt i hvilken rækkefølge. Fokus er på hvilke strategiske fordele eller konkret udbytte, de enkelte indsatser giver, hvilke omkostninger de medfører, og hvordan de afhænger af hinanden.

Case: VIA University

VIA University fik fuldt overblik over elevernes online adfærd

Sammen med VIA University College kortlagde vi elevernes nuværende og ønskede online adfærd. Sammen kan vi nu udvikle en bedre online oplevelse for de studerende.

Læs mere om vores andre services

 

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig med den digitale strategi, så tag fat på Morten.