Vi skaber konkrete og letforståelige bud på løsninger, som vi visualiserer, estimerer og bearbejder, så I kan prioritere mellem dem. Vi gør mulighederne eksekverbare, så de kan planlægges og virkeliggøres

Idegenerering

I samarbejde med jer, identificerer vi udfordringerne og undersøger mulighederne gennem idegenerering med hurtige og innovative iterationer. Afsættet er en række mulige løsninger og anbefalinger til, hvordan I kommer videre i processen.

Konceptudvikling

Vi identificerer behov, finder nye løsninger, involverer interessenter, tester og indhenter indsigter af flere omgange. Processen kan variere i længde og omfang, og er skræddersyes til jeres behov. Afsættet vil være forskellige testede og validerede løsninger og anbefalinger.

Prototyping

Vi udformer en prototype af en allerede defineret løsning og tester den på mulige kunder til validering af et nyt eller eksisterende produkt med afklaring om grundlag for ny forretning. Det er essentielt, at I kender løsningen og har viden om brugergruppen på forhånd.

Case: Zyberia

Zyberia fik gjort produktet til virkelighed

Sammen med Zyberia brækkede vi de store visioner ned i brugbare processer, og byggede en prototype, anvendelig til investor præsentationer.

LÆS CASEN

Læs mere om Ditmers services

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe brugbar viden om brugere og behov - så kan Søren hjælpe