Sammen kigger vi regelmæssigt på feedback og data om anvendelse og effekt af løsningen og ud-forsker nye teknologier og muligheder for at øge det forretningsmæssige udbytte.

Effektmåling

Ud fra jeres forretningsmæssige succeskriterier for løsningen indbygger vi relevante målepunkter og indsamler data, så vi sammen kan følge med i f.eks. reduktion af produktionstid, ventetid på behandling, antal gennemførte transaktioner, kundetilfredshed eller lignende.

KPI dashboard

Med udgangspunkt i de data, vi kan indsamle i løsningen og omkring brugen og effekten af den, kan vi opbygge et dashboard, så I løbende kan følge udviklingen i relevante nøgletal om løsningens anvendelse og resultater.

Kvartalsvise styregruppemøder

Som led i det løbende samarbejde afholder vi – typisk kvartalsvist – møder på ledelsesniveau, hvor vi sammen vurderer, hvordan både samarbejdet og de forretningsmæssige resultater af digitaliseringsindsatsen kan forbedres. Når det er relevant kommer vi med input omkring nye services eller teknologier, som kan skabe værdi for jer.

Case: Bandagist-Centret

Bandagist-Centret fik webportal til at effektivisere kundebetjening

Det er slut med manuel tilbudsgivning, nu har Bandagistcentret en platform til effektiv styring af kunderelationer.

LÆS CASE

Læs mere om Ditmers services

Nysgerrig på hvordan vi skaber resultater der virker i praksis, så ring til Morten.