Menu Created with Sketch.
Close Created with Sketch.
26. august 2015

App-tænkning skaber dialog

HOLDNING: Ved at tænke app-orienteret i udviklingen af digitale løsninger kan kommuner understøtte dialog, involvering og transparens mellem borgere og kommune.

Direktør Johan Bitsch Nielsen fra Ditmer har et bud på, hvordan man kan understøtte digital dialog mellem borgere og kommune. Ditmer har i mange år arbejdet sammen med kommunerne om digitalisering af arbejdsgange, og han vurderer, at det først og fremmest handler om at tænke i mindre løsninger med inspiration fra apps.

”I Ditmer oplever vi, at begreber som relationel velfærd, Kommune 3.0 og Kærlig Kommune indgår i mange snakke om fremtidens kommuner. Her er nøgleordene dialog, involvering og nærhed. Desværre har digitale løsninger i mange tilfælde medvirket til at skabe distance mellem borgere og kommunen. Én løsning på dét er at tænke app-orienteret og i flere mindre projekter, som løser deres opgaver godt og enkelt, så de er lettilgængelige og kan tages umiddelbart i brug af borgere og fagpersoner”, siger Johan Bitsch Nielsen.

Tænk enkelt og i mindre skala

Han er helt med på, at det ikke er så let, som det lyder. Mange it-projekter er ofte kun mulige at gennemskue med en teknisk baggrund, involverer mange forskellige interessenter og hænger tæt sammen med organisatoriske forandringsprojekter. Han mener dog ikke, at dét nødvendigvis altid skal resultere i omfattende væg-til-vægløsninger, som har ambitioner om at løse alle problemer i ét hug, og som er svære for brugerne at forstå og finde sig selv i.

”Nogle digitale projekter må nødvendigvis være omfattende og komplekse, men langt størstedelen af de behov hos borgerne, som kommunerne skal opfylde digitalt, kan rent faktisk tænkes langt enklere og i langt mindre skala, end vi ofte har set det. Det handler om at skabe mindre, enklere løsninger – ”apps” - der hver især løser én enkelt eller få opgaver, gør det rigtig godt og lettilgængeligt og ofte kan bruges både på web og fra smartphones. Tænkningen kender vi også fra måden, vi bruger vores smartphones på, hvor vi ofte har mere end 100 apps, som hver kan én bestemt ting,” siger Johan Bitsch Nielsen.

Mobil løsning skaber dialog

Et eksempel på et digitalt projekt, som kan skabe dialog, transparens og tværfagligt samarbejde, er dialogværktøjet LetDialog, som er udviklet af Mariagerfjord, Frederikshavn og Rebild kommuner i samarbejde med Ditmer. LetDialog er en digital løsning, der giver mulighed for chat-lignende dialog mellem for eksempel forældre og sagsbehandler, familiekonsulent, lærer, børnene selv og psykolog omkring udsatte børn og unge.

”Kommunerne oplever, at dialogen mellem de involverede af praktiske årsager kan være svær, eksempelvis fordi læreren underviser, forældrene skal på arbejde og familiekonsulenten måske er på hjemmebesøg. Kommunikationsbehovet kan derfor vanskeligt opfyldes over telefonen, med digital post eller på netværksmøder. Her har de tre kommuner med udviklingen af LetDialog udnyttet de digitale muligheder til at skabe en enkel løsning, der er lettilgængelig, umiddelbar og responsiv, og som skaber kommunikationsmuligheder, der ellers ikke ville eksistere” siger Johan Bitsch Nielsen.

LetDialog er på vej i drift her efter sommer i de tre kommuner, og målet er, at den på længere sigt giver de involverede fagpersoner bedre muligheder for at tale med familien i stedet for om familien. Inspirationen kommer fra sociale medier, der dog ikke i sig selv kan bruges til den type af dialog, fordi de ikke er tilpas sikre, og fordi der er brug for fuldstændig sikkerhed for, hvem der indgår i dialogen. LetDialog giver mulighed for digitalt at opfylde kravene til samtykke i forskellige situationer.

Vil du vide mere om apps? Så tag fat på Johan!
Johan Bitsch Nielsen
CMO / CFO