Menu Created with Sketch.
Close Created with Sketch.
21. februar 2019

DitmerFlex udvidet med nye funktionaliteter

I de seneste måneder har vi arbejdet intenst på nye funktioner til DitmerFlex. Målet er, at DitmerFlex skal forblive det foretrukne system til at digitalisere arbejdsgange. I denne artikel fortæller vi om 5 af de nye funktioner.

DitmerFlex har fået en række nye funktionaliteter, der gør platformen endnu stærkere til at digitalisere interne og eksterne arbejdsgange. De nye funktionaliteter er lanceret i de seneste måneder, og målet med den omfattende produktudvikling er klart:

”Med DitmerFlex vil vi skabe Danmarks foretrukne redskab til digital procesunderstøttelse, og derfor bruger vi mange ressourcer på at videreudvikle løsningen, så den lever op til brugernes behov. Samtidig arbejder vi intensivt på at gøre platformen endnu stærkere på SaaS-fronten, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel,” siger produktchef Jonas Bolmgren fra Ditmer.

DitmerFlex bruges af mere end 70 danske kommuner, regioner, virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner, og idéerne til de nye funktionaliteter er blandt andet kommet fra brugerne.

”Vi gør meget ud af at lytte til brugernes ønsker og idéer i den løbende videreudvikling af løsningen. Vi holder også jævnligt brugerworkshops, hvor vi validerer nye features og sikrer, at brugergrænsefladen og brugeroplevelsen konstant er af høj kvalitet. Vi ser frem til for alvor at rulle de nye funktionaliteter ud til kunderne i foråret,” siger Jonas Bolmgren.

De nye funktionaliteter i DitmerFlex er blandt andet følgende:

1. API til brugerimport

Et API til brugerimport gør det muligt for en organisation selv at kunne importere brugere fra andre it-systemer direkte ind i DitmerFlex, hvilket gør løsningen endnu mere central i systemlandskabet. Brugerimporten er let og hurtig at bruge, og på sigt vil API’et også kunne bruges til import og eksport af andre typer data.

2. WCAG-understøttelse af PDF’er

PDF’er genereret ud fra DitmerFlex-formularer understøtter fremover tilgængelighedsstandarden WCAG, der gør det lettere for synshandicappede at bruge offentlige hjemmesider. Understøttelsen indebærer blandt andet, at struktur og overskrifter på PDF’erne overholder konkrete retningslinjer.

3. Procesbank med 100 nye processer

Med en ny procesbank kan organisationer blive inspireret til digitalisering af nye arbejdsgange. Procesbanken indeholder mere end 100 gennemprøvede arbejdsgange, der kan hentes direkte og implementeres i ens egen organisation. Arbejdsgangene er alle udviklede med afsæt i konkrete organisationers behov.

4. Procesoverblik over igangværende processer

Et procesoverblik gør det muligt hurtigt og let at få overblik over trinene i en proces i DitmerFlex, hvilket sikrer, at processen gennemføres som ønsket. Med procesoverblikket kan man eksempelvis se, om en medarbejder har indtastet de ønskede informationer, om en leder har valideret informationerne, og om de fastsatte deadlines er overholdt.

5. Digitalt Kundeunivers

DitmerFlex har fået et digitalt kundeunivers, hvor al dokumentation og alle release notes er samlet ét sted. I universet kan kunder over hele landet sparre med hinanden og inspirere hinanden til digitalisering af nye arbejdsgange, ligesom man kan komme med ønsker til nye features i løsningen. Kundeuniverset bruges desuden til afholdelse af afstemninger om nye funktionaliteter.

Læs mere om DitmerFlex

Få en snak om hvordan DitmerFlex er blevet forbedret, tag fat i Mikkel!
Mikkel Bjerregaard
Forretningsudvikler og projektleder