Menu Created with Sketch.
Close Created with Sketch.
20. september 2016

DitmerTalks 2016

På Digitaliseringsmessen 2016 i Odense har Ditmer arrangeret en række oplæg under navnet DitmerTalks. Ses vi?

Keynote / Hovedscenen

Digitaliseringens kaos og enkelhed
Ved direktør Johan Bitsch Nielsen, Ditmer A/S
Kl. 11.00-11.20, ​Hovedscenen

Bunker af metoder og modeller lover os styr på digitaliseringen, men i mødet med virkeligheden kommer de fleste til kort. Med inspiration i kompleksitetsteori forsøger Johan Bitsch Nielsen fra digitaliseringshusets Ditmer at blive klogere på digitaliseringens verden af kaos og enkelhed og fortæller, hvorfor relationer mellem mennesker er det eneste der kan give os succes, når det hele bliver komplekst.

Spor 1 / Mødelokale 2

Lean startup i en kommunal kontekst
Ved direktør Morten Ditmer, Ditmer A/S
Kl. 10.30-10.50

Hvordan udvikler man arbejdsgangene i en kommunal organisation, der kører ud over stepperne med 200 kilometer i timen med fokus på driften? I oplægget fortæller Morten Ditmer, hvordan kommuner kan lade sig inspirere af tankerne bag det agile udviklingskoncept Lean Startup og med dedikerede innovationsrum eller ”labs” kan ”disrupte” sig selv for at tænke nye veje i en kommunal virkelighed, hvor kravet hele tiden er løsning af flere eller andre opgaver med de samme eller færre ressourcer.

Implementeringer: Den gode, den onde og den grusomme
Ved implementeringskonsulent Marianne Thagaard, Ditmer A/S
Kl. 11.30-11.50

Hvordan implementerer man succesfuldt et it-system i en kommune, så det skaber den rette forandring og realiserer de ønskede gevinster? På basis af implementering af ESDH-systemet SBSYS i mere end 20 kommuner giver Morten og Marianne fra Ditmer en række værktøjer og gode råd til, hvordan man som kommune med fordel kan gribe større implementeringsprocesser an. Chefkonsulent Malene Hedegaard Olesen ved Frederiksberg Kommune krydrer oplægget med betragtninger fra deres implementering af SBSYS.

Digitalisér jeres borgerdialog med LetDialog
Ved konsulent Jane Ditmer, Ditmer A/S
Kl. 13.00-13.20

Hvordan styrker man en koordineret indsats og skaber en sikker, effektiv kommunikation på tværs af parterne i børnesager, uden at der går bureaukrati og digital post i den? I Mariagerfjord, Frederikshavn og Rebild kommuner er svaret det tværfaglige dialogværktøj LetDialog, der gør det muligt at kommunikere enkelt og sikkert mellem forældre, lærere og fagpersoner via mobiltelefonen. I oplægget fortæller Jane Ditmer om LetDialog, der er udviklet af Ditmer i samarbejde med de tre kommuner.

Digitalisering kræver forandringsledelse
Ved partner Rasmus Rossel, Joint Action A/S
Kl. 13.40-14.00

I sit oplæg advokerer Rasmus Rossel fra konsulentvirksomheden Joint Action for, at et digitaliseringsprojekt bør ses som en strategisk forandringsproces og skal anskues ud fra et forandringsledelsesperspektiv, hvis det skal lykkedes. Nøglen til succes at gøre organisationen moden for forandringer, før den digitale løsning implementeres.

Måling af relationel koordinering
Ved partner Rasmus Rossel, Joint Action A/S
Kl. 14.20-14.40

I sit oplæg fortæller Rasmus Rossel fra konsulentvirksomheden Joint Action om analyseværktøjet Joint Action Analytics, der gør det muligt at måle en organisations relationelle modenhed og sociale kapital. Målet er afdække kvaliteten af organisationens samarbejde og ledelse, så de interne samarbejdsrelationer gøres mere produktive.

Spor 2 / Mødelokale 3

Integrér til 27 systemer med DitmerFlex
Ved udviklingskonsulent Torsten Boye, Ditmer A/S
Kl. 10.50-11.10

I oplægget fortæller Torsten Boye om Ditmers digitaliseringsplatform DitmerFlex, der på enkel og fleksibel vis digitaliserer administrative arbejdsgange og papirblanketter i kommuner og andre offentlige organisationer. DitmerFlex integrerer til 27 offentlige it-systemer og gør det muligt for medarbejderne selv løbende at oprette nye digitale formularer og selvbetjeningsløsninger og tilrette de eksisterende løsninger.

Onlinebooking af byggesagsbehandlere
Ved Kenneth Nøhr, Team Byggeri, Hjørring Kommune
Kl. 11.50-12.10

Selvbetjeningsløsningen ”Book en byggesagsbehandler” i Hjørring Kommune vandt i foråret Dommernes Specialpris på konferencen Offentlig Digitalisering 2016. I sit oplæg fortæller Kenneth Nøhr om den prisvindende løsning og Team Byggeris øvrige selvbetjeningsløsninger, der alle er baseret på Ditmers digitaliseringsplatform DitmerFlex.

Nem brugerevaluering af selvbetjening
Ved digital koordinator Martin Krøger, Vejle Kommune
Kl. 13.20-13.40

I sit oplæg fortæller Martin Krøger, hvordan Vejle Kommune har succes med at gentænke serviceoplevelsen ved konsekvent at bede borgere og virksomheder bedømme 60 af kommunens selvbetjeningsløsninger. Løsningerne er opbygget i Ditmers digitaliseringsplatform DitmerFlex, hvor enkle popup-bokse gør det nemt at bedømme løsningerne med karakterer og uddybende kommentarer.

Digitalisering af interne arbejdsgange
Ved udviklingskonsulent Torsten Boye, Ditmer A/S
Kl. 14.00-14.20

Digitaliseringen i det offentlige har især haft fokus på de borgerrettede selvbetjeningsløsninger, og derfor har mange ikke udnyttet det store potentiale for at digitalisere de interne arbejdsgange i administrationen. I oplægget fortæller Torsten Boye, hvordan kommuner med digitaliseringsplatformen DitmerFlex kan effektivisere administrationen af eksempelvis medarbejdernes rejseafregning, ferieafholdelse og sygedage, og hvor de lavest hængende frugter hænger.

Rettighedsstyring med APOS2 og DitmerFlex
Ved enterprise architect Jes Rønnow, Vejle Kommune
Kl. 14.40-15.00

I sit oplæg fortæller Jes Rønnow om, hvordan Vejle Kommune vil håndtere roller og rettighedsstyring i forhold til lokale og fælleskommunale systemer med en kombination af APOS2, Identify og Ditmers digitaliseringsplatform DitmerFlex. Baggrunden er, at Vejle Kommune støtter op om Rammearkitekturen og har som mål at udnytte den fuldt ud på tværs af alle fælleskommunale og lokale fagsystemer.

Tid og sted

Alle oplæg finder sted i løbet af Digitaliseringsmessen 2016 den 29. september i Odense Congress Center.
Du skal ikke tilmelde dig DitmerTalks. Der er dog max 30 pladser pr. talk, så kom i god tid :)

Læs mere om konferencen og køb billetter her.