Ét samlet overblik

Med EduAdm er det slut med at lede efter informationer om kommunens elever i forskellige lister, Excel-ark og mapper. Administrationsløsningen giver jer et samlet overblik over optag, hold, elever, elevtyper, refusioner og udlandsophold, ligesom I har overblik over kapacitet og belægning på alle praktiksteder. Den brugervenlige løsning kan bruges af både uddannelsesteamet, praktikvejledere og elever.

 

Sikker Kommunikation

Med EduAdm kan I nemt og sikkert at kommunikere med elever, kolleger, praktikvejledere og andre aktører gennem EduAdm uden at bruge e-mail. Den GDPR-sikre løsning gør det muligt for eleverne at underskrive uddannelsesaftaler og andre dokumenter online med NemID, og al kommunikation journaliseres under hver elev, så den er let at finde igen. 

Styr på refusionerne

Med EduAdm kan I lynhurtigt få overblik over refusion og barselsrefusion for hver enkelt elev. Dermed kan I til enhver tid kontrollere, om I modtager den korrekte refusion fra staten for jeres elever. I kan også få overblik over, hvor mange dage med og uden løn hver elev har, og hvordan dagene med løn fordeler sig i elevens praktikperiode.

Automatiserede arbejdsgange

EduAdm automatiserer de tidskrævende, manuelle arbejdsgange omkring tildeling af praktiksteder og udløb af prøvetider, hvilket frigør ressourcer i uddannelsesteamet. Løsningen gør det muligt at oprette et større antal dokumenter med et enkelt klik og giver løbende påmindelse over eksempelvis elever. Det er muligt at få elever og dokumenter automatisk overført til kommunens ESDH-system.

 

Individuelle rapporter

Med EduAdm kan I på få sekunder trække rapporter ud på hold- og individniveau om alt fra fravær til lønstatus. Rapporterne gør det muligt at afdække, hvem der eksempelvis falder fra uddannelsen og hvornår, så I kan bruge informationerne til konkrete indsatser. I kan også til enhver tid trække holdlister ud med angivelse af praktiksteder, teamleder, vejleder og evt. udlandsophold for hver elev.

Download PDF om EduAdm

Download PDF
Aalborg Kommune bruger data fra EduAdm til strategiske beslutninger - læs casen her

Case: Aalborg Kommune

Aalborg Kommune: EduAdm giver os strategiske gevinster

”Det var jo som juleaften for mine kollegaer, da det gik op for dem, hvor meget data, de kan trække ud af systemet. Både i forhold til planlægning og opfølgning på økonomi, overblik over det totale antal elever og data på frafald.”

 

Læs hele casen

Case: Vejle Kommune

Vejle Kommune: EduAdm giver overblik og sikker kommunikation med elever

”Det mest værdifulde for os er overblikket. Vi har nu et fuldt overblik over vores elever, og det er lynhurtigt at slå eleverne op i systemet. Førhen skulle vi fx kunne huske, hvilket hold hver elev var tilknyttet. Nu søger jeg blot på fornavn eller et telefonnummer, og så har jeg al information om eleven på min skærm.”

Læs hele casen

Vejle Kommune - EduAdm giver overblik og sikker kommunikation med elever
Københavns Kommune er glade for EduAdm - Læs casen her

Case: Københavns Kommune

Københavns Kommune: Data om eleverne har stor værdi

”Det er blevet meget lettere at styre praktikpladsfordelingen, fordi de uddannelsesansvarlige til enhver tid kan se, hvor mange elever der er på det enkelte praktiksted nu og i fremtiden"

 

Læs hele casen

Case: Nyborg Kommune

Nyborg Kommune: Ingen tvivl om valget af EduAdm

”Med EduAdm får vi et samlet overblik over alle elever, praktiksteder og kommunikation med eleverne, og det kommer til at lette vores arbejde enormt"

 

Læs hele casen

Nyborg Kommune - Ingen tvivl om valget af EduAdm
Norddjurs Kommune får uvurderlig viden ud af EduAdm - Læs casen her

Case: Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune: Vi får viden til at øge fastholdelsen af elever

"Jeg kan på få sekunder få overblik over, hvor meget hver enkelt praktiksted er belastet i fremtiden, og det er guld for dimensioneringen i forhold til vores måltal"

Læs hele casen

Case: Holbæk Kommune

Holbæk Kommune: Samler alle informationer ét sted

”Vi havde behov for at få overblik over alle elever, hold og praktiksteder ét sted, og det har vi fået med EduAdm. Systemet samler alle informationer ét sted, hvilket letter vores arbejde meget i uddannelsesteamet.”

 

Læs hele casen

Holbæk Kommune - EduAdm samler alle informationer ét sted. Læs casen her
Favrskov Kommune er blevet papirløse efter at de er begynd at bruge EduAdm - Læs casen her

Case: Favrskov Kommune

Favrskov Kommune: Vi er blevet helt papirløse

"Vi er blevet helt papirløse, og alle informationer lige fra CPR-numre til holdlister ligger inde i EduAdm. Det gør det let at ansætte nye elever og administrere praktiksteder, fordi alt er samlet ét sted."

Uddannelsesansvarlig Irene Winther fra Favrskov Kommune

 

Læs hele casen

Case: Randers Kommune

Randers Kommune: Jeg ville nødig undvære det i dag

"I gamle dage kunne vi bruge lang tid på at opdatere holdlister, sende breve ud til eleverne og holde styr på de mange papirer, men det er slut med EduAdm."

 

Læs hele casen

Randers Kommune ville nødig undvære EduAdm - Læs casen her
Skanderborg Kommune har fået et fantastisk overblik med EduAdm - Læs casen her

Case: Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune: Vi har fået et fantastisk overblik

”Løsningen har givet os et fantastisk overblik. Vi sparer en række arbejdsprocesser i hverdagen, fordi vi kan styre tildeling af praktiksteder, få overblik over økonomien og kommunikere med eleverne i det samme system."

 

Læs hele casen

Hurtigt at komme igang

EduAdm er en webbaseret løsning, hvilket betyder, at der ikke skal intalleres software på jeres systemer. Uddannelsesteamet er typisk selvkørende efter 2-3 undervisningsdage. Første skridt er at vi sammen kortlægger hvilke funktioner der er behov for at starte med. Investeringen er den samme, uanset hvor mange elevtyper kommunen har, og hvor mange medarbejdere der bruger løsningen.

Download PDF om EduAdm

Download PDF