I SprogTolk kan du se alle tidligere og fremtidige bookinger for egne og freelancetolke. På den måde har du alle informationer samlet et sted, og du slipper for koordinering frem og tilbage.

Du kan sætte krav til tolkningen ved at vælge sprog, dialekt, køn, og hvorvidt det skal foregå gennem fremmøde, video eller telefon. Således sikrer du, at borgeren får den rette service.

SprogTolk tilbyder en enkel administration, hvor du kan styre, hvem der skal have mulighed for at booke tolkninger. Herved kan du være sikker på, at de rigtige personer foretager bookingerne.

Systemet kan danne faktureringsgrundlag, så du kan varetage afregningen for de forskellige tolkninger.

Det nye system holder styr på hele bookingprocessen, lige fra en rekvirent bestiller en tolk, til tolkningen skal faktureres. Dermed slipper vi en for række manuelle arbejdsgange i administrationen, hvilket uden tvivl vil give store besparelser. Alene vores kontorassistent vil formentlig kunne spare 3-4 arbejdsdage om måneden.

Lene Lundstrøm

Koordinator, Aarhus Kommunes Tolkeservice

Bedre samarbejde med tolkene

SprogTolk hjælper også tolkene med at skabe bedre overblik over deres aftaler, da koordineringen ikke længere foregår over telefonen. Med digitalisering af hele bookingsprocessen kan de nemmere styre deres opgaver, og levere en højere service.

Allerede efter den første uge med løsningen kunne vi mærke, at vi havde markant færre opkald og dermed bedre tid til at tage os af dem, der ringer.

Jacob Grambo Larsen

Chefkonsulent, Dansk Flygtningehjælp

Cases

SprogTolk bruges af blandt andet Aarhus Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark og Dansk Flygtningehjælp.

Compliance og sikkerhed

SprogTolk hostes i et dansk ISO27001-certificeret datacenter og er designet til at overholde GDPR. Ditmers processer er compliant med ISO27001-frameworket og Ditmer er underlagt årlig it-revision efter ISAE3402-II.