Vi har igennem vores 20 år udviklet et bredt spænd af forskellige projekter fra en digital parkeringsplatform til By & Havn til en ny webportal til Bandagist-Centeret. Gennem et samarbejde med os vil I have et helt digitaliseringshus til rådighed, der kan specialisere en løsning til lige netop jeres behov. 

Hvad enten I ønsker at få optimeret en eksisterende løsning eller foretrækker, at vi igangsætter et spritnyt projekt fra bunden, så kan I vide jer sikre på, at vi ikke blot tænker kode, men tænker på hele jeres forretning. Og I er med i hele beslutningsprocessen.

"Udviklingsprocessen er gået snorlige, og Ditmer har været særdeles gode til at styre projektet, så vi nåede i mål til tiden og inden for budgettet"

Katrine Hansen

Projektleder hos By & Havn

Vi har dybe og brede kompetencer på disse områder

Agil softwareudvikling

Vi bygger softwareløsninger baseret på en Microsoft-teknologistak og arbejder efter en fast proces, som er baseret på Scrum og videreudviklet på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os gennem de seneste 20 år. Metoden er velafprøvet og gør os i stand til at fokusere på det vigtige i projektet: jeres forretningsmæssige behov. Udviklingsprocessen er agil med fokus på løbende validering og feedback fra jer på det, vi har bygget. Vi anvender anerkendte frameworks og vores egen, gennemprøvede standardplatform Ditmer Application Framework. Det giver hurtigere udviklingstid og sikrer, at jeres ressourcer bruges på at understøtte jeres forretning.

Systemarkitektur

Vi har stor erfaring med at bygge løsninger, som ikke blot skalerer, men også benyttes gennem mange år. Vi kender derfor de udfordringer, som naturligt opstår når løsninger bruges i din hverdag. Via vores standard framework sikres en systemarkitektur, som danner et stabilt fundament under jeres nye løsning. Løse koblinger mellem komponenter og integrationer giver jer mulighed for løbende at forbedre og udskifte dele, som ikke længere fungerer tilstrækkeligt, i takt med udviklingen omkring jer.

UX design

Vi designer brugergrænseflader, der understøtter oplevelsen af jeres digitale løsning. Designet sker på baggrund af research, workshops og dialog med jer, som mødes af vores faglighed og kendskab til best pratice omkring interaktionsmønstre og brugeradfærd. Vi bruger vores designsystem Embla, der reducerer tidsforbruget til design og udvikling af projektet. Med Embla er vi i endnu højere grad end tidligere i stand til at understøtte kundeportaler og administrative løsninger på bedste vis.

Usability testing

Vi stræber efter at løse dine digitale problemer på optimal vis med godt og brugervenligt design. Det gør vi ved løbende at teste vores design og løsninger for at afdække, om de er brugervenlige, anvendelige i forhold til arbejdsgange og tilgængelige for slutbrugerne efter kravene ved WCAG. Samtidig kan vi også tilbyde at teste eksterne systemer efter samme præmisser og give jer en vurdering på de løsninger, I allerede bruger.

Application framework

Med vores udviklingsplatform Ditmer Application Framework starter udvikling af din softwareløsning ikke fra bunden. Derimod genbruger vi kode, som indgår i enhver softwareløsning, og dermed sparer I udviklingstimer. Platformen har form af et skelet og håndterer sikkerhed, infrastruktur og øvrige standardelementer.

Integrationer

Vi etablerer stabile, sikre og velfungerende integrationer med interne og eksterne løsninger. Vi har bygget integrationer til mere end 250 systemer og services internt hos vores kunder, hos tredjepartsleverandører og i skyen. Når vi arbejder med integrationer, fokuserer vi ikke blot på at få løsningen til at fungere, men også på, at integrationerne skal skabe sammenhænge i jeres arbejdsgange.

Applikationsvedligehold

Vi tilbyder løbende vedligehold af løsninger udviklet hos os eller hos en anden leverandør. Vedligeholdsopgaven kan bl.a. være support, videreudvikling og overvågning. Vi kan tilbyde et dedikeret team bag jeres løsning, hvor vi sikrer, at viden fastholdes. En fast del af vedligeholdsteamets opgave er at rådgive jer omkring den konkrete løsning, så den bliver ved med at være værdiskabende for jer.

Digitale produkter og løsninger til alle behov 

Digitale kundeportaler

Vi bygger digitale kundeportaler, som sikrer, at vores samarbejdspartnere altid er til stede for deres kunder i et omfang, der imødekommer kundernes behov og serviceoplevelse. Fokus ligger på at sikre et højt serviceniveau og lade dine kunder betjene sig på egne præmisser. Der kan være tale om en løsning, der bygges helt fra bunden, eller en eksisterende skabelon i vores digitaliseringsplatform DitmerFlex.

Administrative løsninger

Vi bygger administrative løsninger af ensartet og høj kvalitet, der understøtter jeres processer gennem potentielle integrationer og snitflader. Et godt eksempel er et journaliseringssystem til Alphalyse, hvor der nu spares 25 minutter på projektforslag og -rapporter, samt kundeportaler, der øger selvbetjeningen og dermed letter det administrative arbejde, som var tilfældet med ”Book en byggesagsbehandler”-løsningen.

Sådan ser et projektforløb ud hos Ditmer

Ditmers model for et udviklingsforløb
Bil kører op fra parkeringskælder

Case

Digital parkeringsplatform i drift på kun 2 måneder

By og Havn adminstrerer store parkeringshuse i København. En effektiv proces med stor brugerinvolvering gjorde det muligt at udvikle og sætte en kompleks, digital parkeringsplatform i drift på kun to måneder.

Læs hele casen