Når din løsning er sat i drift og implementeret, kan du vide dig sikker på en konsekvent overvågning af løsningen – både hvad angår kritiske nedbrud og mindre fejlmeldinger.

Vi stiller et professionelt supportteam til rådighed, hvor alt håndteres efter ITIL-processen, og jeres succesfulde brug af systemet er vores største prioritet. Vi kommer løbende med feedback til mindre rettelser, som vil gøre en stor, langsigtet forskel i driften og den daglige brug af systemet.

vis der er tale om et problem, der bunder i et samarbejde med andre leverandører, vil vi hellere end gerne træde til med vores faglighed og forsøge at nå frem til en løsning.

Vores løsninger tager alle højde for gældende sikkerhedskrav, og de bygges, så de på bedst mulig vis gør det nemt for dig at overholde GDPR.

Hypercare

Ved idriftsættelse af nye løsninger eller større ændringer tilbyder vi en hypercare-periode, hvor vi står klar med ekstra intensiv support og støtte til jeres superbrugere og hurtig håndtering af fejl og udfordringer.

Drift og Cloud

Vi leverer løsninger som Software-as-a-Service, hvor I ikke selv skal installere software. Her kan vi enten sørge for hosting af jeres løsning i vores private cloud i et dansk ISO27001-certificeret datacenter hos Zitcom, eller i en public cloud i Microsoft Azure på servere inden for EU.

Service og support

Vi står klar med support og støtte til jeres superbrugere og hjælper jer med konfiguration og integrationer. Flere løsninger kører i skyen eller som Software-as-a-Service (SaaS), men hvis I selv hoster løsningerne, kan vi hjælpe jeres it-afdeling med applikationsdriften. Vi kan stille SLA til rådighed, så I er sikre på at få en responstid, der svarer til jeres behov.

Persondata

Vælger I at hoste hos os, sikrer vi, at jeres logs gemmes i 6 måneder. Her kan vi stille overvågning af logs til rådighed, og vi reagerer, hvis der foregår aktivitet i løsningen, som bryder med GDPR. Denne overvågning aftales med jer, så vi sikrer, at de rette dele af løsningen overvåges.

IT-sikkerhed

Vi anvender sikre servere inden for EU, hvor høj kryptering sørger for, at dine data er sikkert opbevaret. Der er konstant overvågning på løsningerne, som vi har udviklet, og i tilfælde af eventuelle angreb vil det altid fremgå, hvem der tilgår hvad.

Databehandling

Vi sikrer, at der bliver etableret en databehandleraftale, der sørger for, at vi kan håndtere jeres data efter gældende juridiske bestemmelser.

Case

Horsens har taget styringen over digitaliseringen

Implementeringen af DitmerFlex har gjort Horsens Kommune i stand til selv at digitalisere interne og eksterne arbejdsgange – både nu og i fremtiden.

Læs case