Selvom det kan være fristende at springe direkte til udviklingsfasen, når man starter et digitalt projekt, så bør du ikke undervurdere vigtigheden af at kunne tilpasse en løsning til netop dín virksomhed og dine brugere. Derfor vil vi altid anbefale en dyb indsigt og afklaring som noget af det første.

I Ditmer er vi kendetegnet af nysgerrighed. Nysgerrighed på jeres forretning og digitale potentiale, men i endnu højere grad de behov, jeres kunder står med. Her bygger vi videre på den indsigt, der skabes første gang, vi møder hinanden. Vi supplerer med dybere fokus på jeres kunder, jeres unikke situation – heriblandt konkurrenter – og de største udfordringer, I står overfor.

Vi tester forståelsen af jeres forretning ved at visualisere og prioritere jeres interne processer, og vi konkretiserer kunderne yderligere gennem personaer og brugerrejser.

Dette giver os en uundværlig indsigt i jeres virksomhed, hvilket bidrager til at styrke relationen mellem os, således at vi kan stå til ansvar på jeres vegne i udviklingen af projektet.

Byggeklodser som snitflader og integrationer bliver inddraget i kravspecifikationer, således at alle parter på forhånd kan danne sig et billede af den færdige løsning.

Dermed sikrer vi, at I modtager et færdigt projekt, der passer præcist til jer.

”På grund af den korte deadline havde vi ikke tid til fejlskud, og her skabte workshoppen et fantastisk fundament for udviklingen. Vi fik sammen afklaret, hvad forventningerne var til os i de forskellige faser i processen, og vi fik lavet en benhård prioritering af, hvad der var need-to-have og nice-to-have i løsningen"

Katrine Hansen

Projektleder i By & Havn

Brugerresearch

Vi undersøger jeres kunders behov gennem eksisterende data, interviews og workshops og kortlægger deres udfordringer og behov. Målet er at gøre jer klogere på, hvordan I fremad kan skabe de mest attraktive brugeroplevelser.

Brugerrejser

Vi kortlægger jeres nuværende og ønskede digitale brugerrejse og anbefaler, hvordan brugernes oplevelse med jeres virksomhed kan forbedres. Afsættet er udvikling af personas, som synliggør, hvordan brugerne handler, tænker og føler. Dette gør det muligt at identificere udfordringer og muligheder.

Procesanalyse

Vi visualiserer processerne, der er tilstede i jeres virksomhed, samt hvordan I ønsker, disse skal se ud i fremtiden. Dermed skaber vi et sammenligningsgrundlag for at beslutte, hvilke processer som er essentielle, hvilke som har lavere prioritet, og hvilke som ikke skal være en del af jeres nye system.

Løsningsbeskrivelser

Vi udformer i fællesskab løsningsbeskrivelser og kravspecifikationer til at vurdere, hvordan den endelige løsning skal se ud på forhånd. På den måde sikrer vi, at det færdige projektafspejler jeres oprindelige vision. Derudover vil I kunne vide jer sikre på, hvad der udvikles gennem hele processen.

Personaer

Personaer gør os i stand til at målrette brugerrejser efter jeres kernebrugeres adfærd og behov. Vi skaber tydelige og konkrete brugerprofiler af 3-5 kernebrugere, og vi afdækker deres arbejdsgange og udfordringer, så vi kan designer brugerrejserne efter deres adfærd. Dette sikrer et system, som er intuitivt for de brugere, som skal anvende det mest, og samtidig får I en skabelon, som I kan videreudvikle efter.

Business Intelligence

Vi indsamler relevant data på tværs af vores brede spænd af projekter og udnytter disse til at tage kvalificerede beslutninger i samarbejde med jer –alt sammen for at få det bedst mulige grundlag til at fremme jeres virksomhed.

Case

Zyberia vil digitalisere informationsbehandlingen under alpin-ulykker

Ulykker er uundgåelige, men når skaden er sket, er effektive kommunikationsveje en nødvendighed. Den bagvedliggende proces vil Zyberia gøre mere effektiv og problemfri – og det har de nu fået en prototype til.

Læs hele casen