Ressourcer

Gå fra udfordring til realiserbar handlingsplan med Ditmers Innovation workshop kit

Hvad får jeg ud af et innovation workshopkit?

Med dette kit får du og dit team alle redskaber – så I kan gå fra udfordring til en realiserbar handlingsplan. Hos Ditmer har vi god erfaring med at anvende Innovation Workshop til at kickstarte digitalisering. Innovation Workshop kan bruges til alle former for digitale udfordringer, helt fra strategiske mål, om eksempelvis at forbedre kundeoplevelsen eller effektivisere processer, til mindre indsatser som videreudvikling af et eksisterende produkt.

Med workshopkitet opnår du:

  • Gå fra udfordring til innovative løsninger på 2 timer 
  • Ideer forandres fra abstrakte planer til prioriterede løsninger 
  • Involvering af medarbejdere på tværs af organisationen 
  • Handlingsplan for realisering af løsningerne 

Sådan anvender du workshopkittet

Innovation Workshopkittet består af en simpel, hands-on proces på 8 trin. Denne sørger for, at I først får vendt udfordringen fra flere vinkler og dermed identificerer det rigtige spørgsmål, inden i derefter skal finde løsninger. Der brainstormes individuelt to gange (udfordringer og løsninger), hvor der efter hver brainstorm er en fælles-runde med præsentation af post-its, og dernæst en afstemning. Afslutningsvis laver i en handlingsplan i fællesskab. 

Før workshoppen
Denne fase inkluderer forberedelse til workshoppen. Dette indebærer en definering af fokusområdet, sammensætning af det rigtige team, samt en række praktikaliteter til klargørelse af workshoppen.

Under workshoppen
Workshoppen består af 8 trin, der sørger for, at I først får vendt udfordringen fra flere vinkler og dermed identificerer det rigtige spørgsmål, inden i derefter skal finde løsninger. Der brainstormes individuelt to gange (udfordringer og løsninger), hvor der efter hver brainstorm er en fælles-runde med præsentation af post-its, og dernæst en afstemning. Afslutningsvis laver i en handlingsplan i fællesskab.

Efter workshoppen
Den sidste fase handler om opsamlingen af jeres fund. Workshoppen har hjulpet jer med at identificere en række klare tiltag, I nu skal i gang med og løbende følge op på. Hvis I har identificeret et større digitalt projekt, kan det også kræve en involvering af andre personer udenfor teamet.

Workshop

I Ditmer har vi som sagt god erfaring med at anvende Innovation Workshop til at kickstarte digitalisering. Det kan være svært at deltage i processen og facilitere på samme tid. For at give jer mulighed for at fokusere på udfordringen og diskussionerne fremfor processen og dokumentationen, så faciliterer Ditmer gerne Innovation Workshop for jer.

Workshopkittet indeholder:

  • Guide til facilitator 
  • Miniguide til deltagere 
  • Arbejdsark – udfordring 
  • Arbejdsark – handlingsplan 
Download dit workshopkit

Download dit workshopkit